ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG (ĐTM) - CTY MÔI TRƯỜNG E.U.C - 0933 425 239

 • 23585139520
 • 23585139520
0 1
ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG (ĐTM)

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG (ĐTM)

(Nghị định 18/2015/NĐ-CP, Thông tư 27/2015/TT-BTNMT)

Công ty TNHH E.U.C chuyên lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM), làm báo cáo giám sát môi trường, làm đề án bảo vệ môi trường đơn giản, chi tiết và các dịch vụ tư vấn hồ sơ môi trường khác cho các doanh nghiệp.

 

Ngày 14/02/2015, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 18/2015/NĐ-CP quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường (BVMT), đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường và đề án bảo vệ môi trường.

 

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/04/2015. 

I. Đánh giá tác động môi trường là gì? Tại sao phải thực hiện báo cáo ĐTM?

Đánh giá tác động môi trường là việc phân tích, dự báo tác động đến môi trường của dự án đầu tư cụ thể để đưa ra biện pháp bảo vệ môi trường khi triển khai dự án đó.

Các doanh nghiệp phải thực hiện báo cáo đánh giá tác động môi trường vì phải có quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường mới xin được giấy phép xây dựng. Đồng thời dự án đi vào hoạt động mà chưa có quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường sẽ bị phạt từ 400 -500 triệu đồng (Theo nghị định 179/NĐ-CP).

II. Đối tượng phải thực hiện Đánh giá tác động môi trường

 Các dự án thuộc phụ lục 2 và 3 – Nghị định 18/2015/NĐ-CP đều phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM)

III. Nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường

Cấu trúc báo cáo đánh giá tác động môi trường tuân theo Phụ lục 2.3. Thông tư 27/2015/TT-BTNMT, bao gồm các nội dung

-         Mô tả về vị trí dự án

-         Mô tả các hạng mục xây dựng của dự án, các hạng mục bảo vệ môi trường,

-         Mô tả biện pháp thi công xây dựng

-         Mô tả quy trình công nghệ sản xuất, các nguồn gây ô nhiễm

-         Mô tả nguyên liệu sử dụng cho dự án

-         Mô tả công suất của từng loại sản phẩm

-         Mô tả tiến độ thực hiện, cơ cấu quản lý

-         Mô tả điều kiện địa chất, hiện trạng môi trường khu vực dự án (có lấy mẫu môi trường)

-         Đánh giá tác động môi trường

-         Đề xuất các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường

-         Xây dựng chương trình giám sát, quản lý môi trường

IV. Cơ quan thẩm định báo cáo Đánh giá tác động môi trường

–        Các dự án thuộc phụ lục 2, Nghị định 18/2015/NĐ-CP sẽ do Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc Ban quản lý Khu công nghiệp thẩm định.

–        Các dự án thuộc phụ lục 3, Nghị định 18/2015/NĐ-CP sẽ do Tổng cục Môi trường thẩm định.

IV. Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường

Thời gian thực hiện báo cáo ĐTM:

–        60 ngày làm việc đối với dự án thuộc quyền thẩm định của Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc Ban quản lý Khu công nghiệp.

–        110 ngày làm việc đối với dự án thuộc quyền thẩm định của Tổng cục Môi trường.

Tư vấn miễn phí:

–        Công ty TNHH E.U.C

–        Email: eucvina@gmail.com

–        Điện thoại: 0985.309.135 hoặc điện thoại: 06503.667.006

hỗ trợ trực tuyến
 • Anh Lộc

  0903 824 480

    
 • Anh Sĩ

  0908 825 256

    
 • Anh Trị

  0909 320 880