Kế hoạch bảo vệ môi trường - CTY MÔI TRƯỜNG E.U.C - 0933 425 239

 • 23585139520
 • 23585139520
0 1
Kế hoạch bảo vệ môi trường

Kế hoạch bảo vệ môi trường là gì?

Đăng Lúc :  17.09.2015  

Là hồ sơ pháp lý ràng buộc trách nhiệm giữa doanh nghiệp đối với cơ quan môi trường. Là kết quả của quá trình phân tích, đánh giá dự báo các ảnh hưởng đến môi trường của dự án trong giai đoạn thực hiện và hoạt động của dự án. Từ đó đề xuất các giải pháp kế hoạch thích hợp để bảo vệ môi trường.

hỗ trợ trực tuyến
 • Anh Lộc

  0903 824 480

    
 • Anh Sĩ

  0908 825 256

    
 • Anh Trị

  0909 320 880